You are currently viewing Mi határozza meg egy cég értékét?

Mi határozza meg egy cég értékét?

A cégérték összetétele

1.   Eszközérték – Nettó eszközérték

Amikor egy vállalkozás eszközeinek értékét keressük, akkor az úgynevezett Nettó eszközértékről beszélünk. Ez nem más, mint a vállalkozásban levő eszközök piaci értékének és a vállalkozás tartozásainak / kötelezettségeinek különbsége.

Eszközök – Kötelezettségek = Nettó eszközérték

Fontos, hogy az eszközérték megállapításánál az eszközök piaci értékét használjuk mérőszámként, ami gyakran, (főleg a magyar számvitel sajátosságai miatt), nem egyezik meg a számviteli rendszerek által nyilvántartott értékekkel.

Az értékelés folyamán fontos lehet továbbá az úgynevezett Nettó forgótőke értékének megállapítása is.

Definíció: A nettó eszközérték:

Hétköznapi nyelven így definiálható a nettó eszközérték: Képzeljük el azt a helyzetet, hogy a vállalkozás értékesíti az összes eszközét és minden kintlévőségét beszedi. Közben a cég is rendezi valamennyi tartozását, kifizeti a szállítói számlákat, a hiteleket stb. Ami ezután megmarad, azt nevezzük nettó eszközértéknek. Ez, a magyar számviteli sajátosságok miatt, általában megegyezik a saját tőke értékével, ami tartalmazza az alapításkor befizetett jegyzett tőkét, (a tőketartalékot, ha van) és a működés folyamán felhalmozott nyereséget vagy veszteséget.

Nettó forgótőke:

A vállalat forgóeszközeinek (pl.: készpénz, követelések, az ügyfelek által ki nem egyenlített számlák, a raktáron lévő készletek), valamint a cég rövid lejáratú kötelezettségeinek (ki nem fizetett számláinak, egy éven belül esedékes hiteleinek) különbsége.

Látható, hogy az így kapott eszközérték önmagában nem mutatja meg az keresett cégértéket. Csak azt mutatja, hogy mennyi lenne a vállalkozás értéke egy likvidáció folyamán, vagyis, abban az esetben, ha valamennyi eszköze értékesítésre kerülne és valamennyi tartozása rendeződne.

Tehát a nettó eszközérték sem azt nem veszi figyelembe, hogy a vállalkozás értéke önmagában változhat az idő folyamán, sem azt a lehetőséget nem, hogy a vállalkozás a jövőbeni működése során profitot termelhet.

Ezért, ha a valódi cégérték megállapítása a cél, akkor úgy kell a vállalkozásra tekinteni, hogy az a jövőben is folytatja a működését.

2. A jövőbeli érték és a profitteremtő képesség

Egy vállalkozás alapításakor vagy vásárlásakor nem a vállalkozás értékének öncélú növekedése a szándék, hanem a tulajdonosok számára való profittermelés. A vállalkozások profitteremtő képessége a vállalat sikeres működésének függvénye: csak sikeresen működő vállalkozás képes a tulajdonosok számára eredményt produkálni.

A cég értékelése során ezeket a sikertényezőket, másnéven fundamentumokat keressük annak érdekében, hogy megtudjuk, milyen mértékben járulnak hozzá a vállalkozás pénzteremtő képességéhez, ezen keresztül annak értékéhez.

Az általunk használt cégértékelés elemzési / értékelési módszere közel nyolcszáz paraméter vizsgálatát célozza meg annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjunk a vállalkozás egészéről.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy mennyire lehet pontos egy ilyen értékelés, hiszen minden cég más módon dolgozik, másképp szervezi a folyamatait, más a vevő- és beszállítói köre, más a profilja és természetesen más a tulajdonosok célja is.

Viszont minden vállalkozás ugyanazokra az alapokra épül, amelyek akár önmagukban, akár egymással való összevetésben is felismerhetőek és értékelhetőek. Olyan ez, mint egy impresszionista festmény:

Közelről nézve csak foltokat látunk, de ha hátrább lépünk, akkor nem csak a kép lesz felismerhető, hanem még a közvetített hangulatokat és impressziókat is érzékelhetjük. 

Az értékelés során megvizsgált területek, a cég ÉRTÉKEI – a fundamentumok

Egy vállalkozás értékét alkotó tényezők:

 • A vállalkozás története
 • Társ- és leányvállalatok
 • Termékek és szolgáltatások
 • Értékesítés
 • Marketing és PR
 • Konkurencia
 • Kockázatok
 • Foglalkoztatottak
 • Kulcsalkalmazottak
 • A tulajdonosok és a cég, illetve a vezetés kapcsolata
 • Üzleti létesítmények
 • Felszerelések / berendezések
 • Iparági információk
 • Projektek / projekciók
 • Egyéb kérdések

Talán feltűnik, hogy nem szerepelnek az elmúlt évek pénzügyi eredményeire vonatkozó tényezők. Természetesen ez a terület is a vizsgálat részét képezi, de kevésbé fontos. 

Ennek az oka egyszerű. A pénzügyi beszámolók a múltbéli eredményeket mutatják be, de ez csak a jelenlegi tulajdonos számára lényeges: az esetleges vevő vagy befektető számára az a fontos, hogy a jövőben milyen jövedelemtermelő képessége lehet az adott vállalkozásnak.