You are currently viewing Megmutatom, hogy vállalkozóként miért érezheti magát aknamezőn a válás előtt!

Megmutatom, hogy vállalkozóként miért érezheti magát aknamezőn a válás előtt!

„Váljunk el!”

Attól a pillanattól kezdve, hogy meghallotta ezt a mondatot, minden a feje tetejére áll.

Ahelyett, hogy a vállalkozására tudna figyelni, teljesen lekötik az energiáit az olyan kérdések, mint a

„Hogyan tovább?”, a „Mi lesz a közös otthonnal?” és nem utolsó sorban pedig a „Hogyan osztozzunk a vagyonunkon?”.

Cikkemben leírom azokat a működő, különböző csapdákat, „aknákat” rejtő utakat, amelyek a vagyonmegosztás folyamata során befolyásolhatják a vállalkozás, ill. az üzletrészek jövőjét.

Az első akna

A vállalkozás tulajdoni és vagyoni helyzetének pontatlan felmérése

Az Ön vállalkozása a magánvagyonától akkor sem különül el, ha az egyéni vállalkozást a cégbíróság egyéni cégként nyilvántartásba vette.

A házassági életközössége alatt megkezdett vállalkozói tevékenység esetén a tevékenységből származó jövedelmek és a tevékenység folytatását lehetővé tévő vagyontárgyak mind házastársi közösvagyonnak minősülnek.

Ez alapján, ha Ön például autószerelőként egyéni vállalkozást vezet, úgy többek között a műhelye és annak szerszámai is részét képezik a házastársi vagyonközösségnek.

Mivel a vagyonközösség 50-50% arányban mindkét házasfelet megilleti, a másik fél követelései így kiterjedhetnek az ingó és ingatlan vagyonra és a vállalkozásokban meglévő tulajdonrészekre is.

Az első gondok itt kezdődnek. Sem Ön, sem a másik fél nem tudja, hogy milyen értékeket képviselnek a fent említett elemek. Ezért nem tudják, minek a fele jár nekik. Nincsenek tisztában azzal, hogyan kell felbecsülni a vállalkozás értékét. Azt sem tudják, hogy az a vagyon megosztás idején mekkora nagyságrendet képvisel.

Tehát mindketten tisztában vannak azzal, hogy osztozniuk kell, de fogalmuk sincs, hogy mekkora összegen.

Sokszor találkoztam olyan esettel, amikor a felek irreális cégértéket határoztak meg. Nagy a valószínűsége, hogy a követelő fél túlértékeli a vállalkozás értékét, hiszen szeretne minél nagyobb összeghez jutni a válás során.

A vagyonmegosztásban a legnagyobb viták forráspontja a vállalkozás értékének hibás megítélése. Bár a feleknek lehetőségük van peren kívül bármilyen arányban megállapodni, a hiányos információk miatt kialakult helyzet orvoslását bíróságra bízzák.

Tehát amennyiben nincs a válási folyamat megkezdésekor egy tisztán átlátható cégértékelői kimutatás a kezében, úgykezdetét veheti a hosszadalmas és költséges peres eljárás.

Az eljárás során a bíróság minden esetben arra törekszik, hogy a vagyoni igények rendezésénél egyik házastárs se jusson méltánytalan vagyoni előnyhöz. Ezért mindent felülvizsgál, hogy a legvégén igazságos döntés születhessen.

Ennek eléréséhez a bíróság számára is az első és legfontosabb kérdés az, hogy: Mennyit ér a vállalkozás?

Ennek a rendkívül összetett, de elengedhetetlen kérdésnek a felülvizsgálata, megválaszolása elsősorban az Ön pénztárcáját veszi igénybe. Az adat megszerzésére, bizonyítására, prezentálására ugyanis a bíróság a Kamarai Jegyzékből felkér egy könyvszakértő szakembert, aki meghatározza a vállalkozás, vagy üzletrész forgalmi értékét.

A második akna

A per csak az első felindulásban jó gondolat. Másnap már csak a jelentős kiadásokat és gondokat látja majd benne! 

Nézzük meg, hogy mit rejt a láthatatlan költségek aknája, ami csak a folyamat elején „láthatatlan”.

A peres eljárások előre kiszámíthatatlanok, mind az időben, mind az anyagi ráfordítások terén. Bemutatom, hogy milyen költségekre számíthat egy eldurvult indulatok közepett lezajló vagyonmegosztási per során.

Elsődlegesen a bevont könyvszakértő, akire már a bírósági perelőkészítési szakaszban szükség van. A bíróság kirendel egy szakértőt, aki a cégértékelést ill. vagyoni helyzet felmérését végzi.

A szakértő díja hozzávetőlegesen 700.000,- Ft, ami a duplája(!) egy átlagos, külsős könyvszakértő díjának.

Természetesen számolnia kell a vagyonmegosztási perek megindításának ügyvédi díjaival is.

Tapasztalati adatok a bonyolult vagyonmegosztási perek perindítási és az első időszak képviseleti ügyvédi díját 200.000Ft – 800.000 Ft közé teszik.

Ehhez számolhatjuk még az illetékek költségeit, ami kb. 200.000 Ft (házassági bontóper 30.000,- Ft, Fővárosi Bíróság illetéke 175.000,- Ft). Fellebbezési összegeket, ami 120.000 Ft-ot jelent alkalmanként.

A bírósági út jogilag természetesen korrekt döntést hozhat… majd valamikor. A „majd valamikor” azonban eléggé kiszámíthatatlan, esetenként az eljárás akár 10 évig is elhúzódhat.

A harmadik akna

Az egyik legfontosabb: A cég forgalmi értékének jelentősége

Mi történik akkor, ha végre eldőlt, kinek mennyi jár, de a cégértékelés forgalmi jellege miatt a vállalkozó nem képes kifizetni a másik felet?

Ez a veszély peres és peres kívüli megállapodás esetén is fenyeget. A probléma lényege az, hogy a könyvszakértő a cég árának megállapítása során annak forgalmi értékét határozza meg.

Sajnos kevesen tudják, hogy ez valójában mit jelent.

Egy cég forgalmi értékén azt az árat értik, amelyen a vállalkozás elkelhetne a nyílt piacon. A már említett példa alapján: ebbe az árba egy műhely esetén nem csak a műhely épületének értéke és a szerszámok értéke számít bele. Szakemberre azért van szükség, mert bonyolult számítások alapján ő olyan elemeknek is megállapítja az értékét, mint a cég vevőköre, amely bizony komoly része lehet a végösszegnek.

Látható tehát, hogy bár a cégérték helyesen lett meghatározva, és valóban 50-50%-os arányban kell azt megosztani, az összeg mégsem áll a vállalkozó házastárs közvetlen rendelkezésére. A vagyon olyan elemekben áll, mint pl. a vevőkör, amelyet képtelen elfelezni.

A negyedik akna

Amikor a társból ellenség, a közös otthonból csatatér lesz

A következő lehetséges akna az, amikor is a másik fél elégedetlen.

Sajnos sokszor tapasztalható, hogy a sértett fél direkt, ill. indirekt módszereket vet be annak érdekében, hogy megnehezítse a társa helyzetét. Különböző eszközök felhasználásával meghosszabbítja a lezáráshoz szükséges időt.

Ön érzelmi túlterheltsége miatt képtelen tisztán látni az anyagi, a vagyoni és a jövedelmezőségi helyzetét. Minden egyes lépés megtételével úgy érzi magát, mintha egy aknamezőn lenne.

Lassanként elveszti a kontrollt a vállalkozása és az abból származó jövedelmek felett. Nem tud sem közép-, sem hosszútávú céljaira koncentrálni. Mivel elvesztette a vezetői kontroll egy részét a vállalkozása vagy az üzletrész felett, az egyre gyengébb teljesítményt mutat.

A vállalkozás hanyatlásnak indul.

Állásfoglalás nélkül kijelenthető, hogy egy sértett házasfélnél nincs veszélyesebb ellenfél.

Perdöntő lehet az, hogy a másik fél mennyire tud partnerként működni, tehát mennyire fogadja el a határozatokat, hányszor lebbez fel ezen határozatok ellen.

A pertől egyébként bármikor, a bírósági eljárás bármely szakaszában el lehet állni, ha férj és feleség meggondolja magát. Amennyiben Ön épp egy válási procedúra kellős közepén van, de szeretné lerövidíteni az eljárást, akkor még most sem késő igénybe venni vállalkozóként a cégértékelést, hogy elkerülje az agyonhajszolt, frusztrált emberré válást.

Kímélje meg magát és a vállalkozását a bizonytalanságoktól!

Most már láthatja azokat a gyakori buktatókat, amiket, ha Ön időben észrevesz és cégértékelés végeztetésével felkészül rájuk, elkerülheti a hosszú és költséges pereskedést.  A rizikófaktorokat időben ki tudja zárni.

Egyetlen kérdés maradt csupán: Hogyan lehet elkerülni őket?

A következő résszel hamarosan jelentkezem, melyben megmutatom, hogyan hatástalaníthatja válása során az aknamezőt! 

Tartson velem akkor is!