Válasszon Magyarország

#1

M&A szolgáltatásai közül

Csapatunk tagjai, részvénytársaságok, pénzügyi befektetők, családi tulajdonban lévő vállalkozások, magáncégek M&A tranzakcióiban vettek részt az eladói és vevői oldalon is az elmúlt évek során.

Erősségeink:

 • Tapasztalat több mint 300 M&A tranzakcióban az elmúlt öt évben.
 • Az utolsó 50 tranzakcióban az előzetes eredmény 89,4% felelt meg a megvalósult üzletben kialakult árral.
 • Széleskörű hazai és nemzetközi tapasztalat.
 • Kiterjedt kapcsolat rendszer a pénzügyi befektetőkkel és privát tőke tulajdonosokkal.
 • Házon belüli pénzügyi és számviteli szolgáltatások széles köre jelentősen növeli az ügyfeleink M&A tranzakcióinak az eredményességét.
 • Dedikált senior tanácsadók minden partnerhez

CÉGÉRTÉKELÉS

Akár cégeladásról, akár vételről van szó a folyamatnak két fő eleme van. Az egyik az, hogy szükségünk van egy közel pontos árra. Ezt adja meg nekünk a cégértékelő.
A másik fontos tényező maga a tranzakció lebonyolítása.

 

A kulcs tehát a cégérték. Az, hogy mennyi egy vállalkozás piaci értéke.

 

Van rá egy egyszerű válasz, mégpedig az, hogy annyit amennyit a vevő fizet érte és az eladó hajlandó eladni. Ennek az árnak a megtalálása a cégértékelés folyamata.

Mikor van szükség cégértékelésre:

• Cég vásárlás,- eladás, • Kiszállás a cégből, • Átszervezés esetén

Hogyan történik egy vállalkozás piaci árának a meghatározása:

Az értékelés körülményeinek felmérése:

 • Mi a tranzakció oka
 • Kik a résztvevők
 • Mi az időtáv

A vállalkozás körülményeinek a vizsgálata:​

 • A vállalat stratégiai és menedzseri értékelése
 • SWOT analízis
 • Értékesítési folyamatok elemzése
 • Pénzügyi elemzés

A vállalkozás működési adatainak összevetése hasonló cégek tranzakciós adataival hazai és nemzetközi adatbázisok alapján.

Modell-számítások:

 • Az értékelés alapján a modellek kiválasztása.
 • Mindig 2-3 modell számítás végzése történik, mert ezek együttes használata biztosítja legalább 95%-os pontosságot.
 • Modell számítások elvégzése.

Az eredmények riportálása:

Az ügyfél egy 10-12 oldalas riportban tájékoztatva lesz, hogy milyen adatok felhasználásával, milyen modell számításokon keresztül, valójában mennyi is az adott vállalkozás értéke.

ÁTVILÁGÍTÁS / DUE DILIGENCE

Due diligence

A due diligence szó szerinti fordítása kellő gondosságot jelent. Valójában egy olyan átvilágítást jelent, ahol befektetők által megbízottak megvizsgálják a „kiszemelt” cég könyvelését, szerződéseit, engedélyeit, nyilvántartásait, a felhasznált technológiát. Ezt interjúk egészítik ki a dolgozókkal, beszállítókkal.

“Csontvázak”

A folyamat célja, hogy a befektető objektív képet kapjon a vállalkozás helyzetéről. Ez azért lehet, mert így az információk nem csak az értékesítőtől/ projekt gazdától származnak, hanem közvetlenül a vállalkozástól.
Magyarul itt történik meg az esetleges „csontvázak”előkeresése a szekrényből. A DD-re általában az előkészítő tárgyalások befejezése után kerül sor, még mielőtt a kötelező érvényű tranzakciós szerződés létre jönne.

 

“Cél – Nem cél”

A DD-nek nem célja, hogy a tranzakciós árat befolyásolja. A célja, hogy a folyamat megrendelőjea „kellő gondossággal” végzett információ gyűjtés eredményeként a lehetőségek és a kockázatok minél szélesebb ismeretében tudjon döntést hozni.

VÁSÁRLÓI TANÁCSADÁS

A cégvásárlókat két nagy csoportra oszthatjuk, szakmai és pénzügyi befektetőkre. A szakmai befektetők legfőbb motivációi:

A pénzügyi befektetők a vállalkozások vásárlását elsősorban egy befektetési alternatívának tekintik, ahol az elsődleges cél a jövedelem realizálás. A felvásárlásoknak speciális típusai lehetnek.

Nagyon fontos megkülönböztetni, hogy a felvásárlások lehetnek barátiak, illetve ellenségesek, ez attól függ, hogy a „kiszemelt” hogyan viszonyul az értékesítéshez.

Jogi formája szerint lehet merge, illetve acquisition.Együtt dolgozunk különböző típusú vásárlókkal a szakmai befektetők közül magyar és külföldi kis és középvállalkozásokkal. A pénzügyi befektetőink között megtalálhatóak az egyéni befektetők és vállalati befektetők, kockázati tőke alapok. Csapatunk tapasztalata nem csak a tranzakciók előkészítésére, hanem az egyesülés folyamatára és az azt követő folyamatokra is kiterjed.

A segítség nyújtás a következő területekre terjed ki:

 • A célvállalatok megkeresése az előre megadott kritériumok alapján.
 • A piac érzékelése a már lezajlott tranzakciók alapján.
 • Vállalkozás értékelés, Due diligence/ Átvillágítás, asszisztencia, végrehajtás.
 • A tranzakció struktúrájának kialakítása.
 • Tárgyalások dolgozókkal, nem versenytársakkal.
 • Earn-out megállapodás megkötése.
 • A tranzakciós terv elkészítése és implementálása.

EXIT TERVEZÉS / ÉRTÉKNÖVELÉS

Cégértékelés

Ha abban gondolkodik...

… hogy a vállalkozását értékesíteni szeretné részben vagy egészben a következő 6 hónap –5 év közötti időtávban. Akkor segítünk olyan módon felkészíteni a vállalkozást a piacra „dobás” előtt, hogy az minél több és minőségibb befektetőt vonzzon. Ezáltal minél nagyobb üzleti értékhez jusson a cég.

Tapasztalatunkkal a fúziók és a felvásárlások területén tudjuk, hogy mik a legfontosabb vevőt/befektetőt vonzó elemek és melyek azok a tényezők, amelyek a piaci ár megnövelését segítik elő. Ezáltal olyan üzleti tervet tudunk készíteni, amely figyelembe veszi az eladási szándékot és a tulajdonosok egyedi igényeit is.

A cégeladás nem csak az egyetlen kiszállási stratégia. Minden vállalkozásnak rendelkeznie kell a tulajdonos érdekeit és céljait figyelembe vevő kiszállási stratégiával. Ennek a megvalósítása érdekében olyan üzleti stratégiai modellt állítunk fel és készítjük el hozzá az üzleti terveket. Javaslatokat teszünk a cég struktúra átalakítására, hogy bármely kiszállási stratégia mellett is dönt a tulajdonos, az számára a legjövedelmezőbb legyen.

ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÁS

Az üzlet vagy üzletrész értékesítésnél akár eladásról, akár tőkebevonásról van szó, jól beazonosítható lépései vannak.

Ezeken a lépéseken tudjuk átvezetni a vállalkozás tulajdonosait.

3 Fő fázist különböztethetünk meg. Felmérés és értékesítés, marketing folyamat, ügyletlezárása.

HÁZASSÁGI VAGYONKÖZÖSSÉG

Napjainkban magánszemélyek tulajdonában jelentős értékű vállalkozások, vagy azok üzletrészei is állhatnak, fontos lehet, hogy a magánszemély házasságban milyen módon tud rendelkezni az adott üzletrészről.Ezek a vagyon elemek lehetnek, illetve válhatnak házassági közös tulajdon részévé.

Cégértékelés

Házassági vagyonközösség megszűnése esetén (válás) ezen üzletrészekről is meg kell egyezni el kell osztani azokat, vagy ha nem jön létre egyesség a vagyonjogi per részét fogják képezni.“A társaság tagját megillető részesedést a házastársi közös vagyon megosztása során nem a könyv szerinti, hanem a tényleges forgalmi értéken kell a vagyonmérlegbe beállítani.”(Kúria döntése)Ha házasodni készülőfelek házassági vagyonszerződés kívánnak kötni akkor abban is érdemes feltüntetni, hogy a házasság megkötése előtt az adott üzletrész milyen forgalmi értéket képvisel, vagyis milyen mértékig a magánvagyon része.

Amennyiben házassági vagyonközösség megszüntetésekor a felek meg kívánnak állapodni, akkor minden vagyoni elemet beleértve a vállalkozások, üzletrészek forgalmi értékét is meg kell állapítani és a vagyonmérlegben szerepeltetni. Az ilyen megállapodással a válófelek jelentős költségektől kímélhetik meg magukat. Annak érdekében, hogy a házassági szerződés megkötésekor, illetve vagyonközösség megszüntetése esetén a megállapodásban korrekt cég értékek szerepeljenek cégértékelés szolgáltatásunkat javasoljuk minden ilyen esetben.

Cégértékelés

Kollégáink nagy tapasztalattal rendelkeznek házassági vagyonszerződés mint házassági vagyonközösség megszüntetése létrejövő megállapodások megkötésében, illetve az ehhez szükséges vagyonmérleg(ek) elkészítésében.