AUDITÁLÁS ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT

 • Folyamatos könyvvizsgálói feladatok ellátása.
 • Számviteli, Ügyvitel-szervezési háttér vizsgálata.
 • Belső ellenőrzési rendszer vizsgálata, szervezése, auditálása.
 • A gazdálkodás döntési rendszerének információs elemzése.
 • Gazdasági események és a számviteli rendszer összefüggéseinek meghatározása.
 • Mérleg- és eredmény kimutatások készítése, hitelesítése.
 • A gazdasági beszámolóról szakértői vizsgálata.
 • Céghitelesítés, eredmény auditálás.
 • A vállalkozás pénzügyi, vagyoni, jövedelmezőségi helyzetének értékelése.
 • Igazoló záradékok kiadása.
 • Támogató felügyelet a törvényesség biztosítására.
 • Konszolidálás és konszolidált beszámolók hitelesítése.
 • Adó- és pénzügyi átvilágítás.
 • Belső ellenőrzések lefolytatása.
 • Könyvvizsgálati szolgáltatások.
 • Könyvvizsgálat magyar és nemzetközi standardok alapján.

PÁLYÁZATI AUDIT

Állami támogatások esetén a támogatás elszámolásának könyvvizsgálóval történő hitelesítése

 • Hazai pályázati anyagok auditálása, ellenjegyzése.

 • Európai Uniós pályázati anyagok auditálása, ellenjegyzése.

 • Ingyenes konzultáció lehetősége

SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS

A naprakész könyvvezetés biztosítja ügyfeleinknek a napi működéshez szükséges vezetői információkat.

ADÓTANÁCSADÁS

 • Szakértőink minden adónemben (Áfa, társasági adó, járulékok) személyre szabott tanácsadással támogatják ügyfeleit egy-egy gazdasági döntés előkészítésében.
 • A különböző gazdasági szereplők közötti vitákban segítséget nyújtunk a vonatkozó adótörvények, rendeletek, eljárások értelmezésében.
 • Adótanácsadóként, könyvvizsgálóként képviseljük ügyfeleit a NAV, illetve más eljárásokban. Nagy tapasztalattal rendelkezünk abban, hogy az egyes ügyekben milyen eljárási elemek segítik az ügyfelet a legoptimálisabb kimenetel elérésében. Adót tervezünk és optimalizálunk, segítünk abban, hogy az ügyfél a lehető legkevesebb adót fizesse a nyereség maximalizálása mellett.
 • Ezen szolgáltatásunk keretében nemcsak hazai, hanem nemzetközi adótervezéssel és szaktanácsadással is foglalkozunk.

KÖNYVSZAKÉRTÉS

Polgári peres eljárásokban, büntetőügyekben, munkaügyi vitákban, egyéb peres és nem peres eljárásokban szakvéleményeket, ellenvéleményeket készítünk az ügyfelek részére, segítve ezzel a jogi munkát.

Kérjen ingyenes konzultációt!

GAZDASÁGI TANÁCSADÁS

Üzleti elképzelései sikeres megvalósításához elengedhetetlen, hogy a vállalkozásairól objektív információval rendelkezzen.

 • Vállalat belső folyamatainak átvilágítása és optimalizálása annak érdekében, hogy az ügyfél a vállalkozásában a maximális profitot érje el.

 • Pénzügyi és adó átvilágítás, melynek célja lehet a menedzsment kontrollja a tulajdonos részéről, illetve cégfelvásárlás esetén az érintett felek tájékoztatása a vállalkozás valós helyzetéről.

 • Cégcsoport struktúra átalakítása, melynek során válaszokat adunk ügyfelei azon kérdéseire, hogy mikor kell új vállalkozást alapítani vagy megszüntetni, mikor kell az egyes vagyon elemeket áthelyezni, illetve bevonni a vállalkozásba, annak érdekében, hogy az ügyfél a vagyonát és a vállalkozás jövedelemtermelő képességét is biztonságban tudhassa.

SPECIÁLIS CÉGHELYZETEK

Társasági forma változás, beolvadás, összeolvadás, kiválás, szétválás, kedvezményezett eszköz csere, részesedés csere.

Az átalakulást teljes egészében kézben tartjuk:

 • Elkészítjük az átalakulási tervet, amelyet adó és más szempontok alapján optimalizálunk

 • Felülvizsgáljuk a tőke struktúrát

 • Elkészítjük az átalakulás valamennyi beszámolóját, illetve elvégezzük az átalakulás könyvvizsgálatát

Az Auditron Kft. Önnek is megtalálja a legjobb lehetőségeket, és megmutatja a legkedvezőbb alternatívákat, hogy gazdasági döntései a leghatékonyabbak legyenek.

KÉRDEZZE SZAKÉRTŐNKET